Hemslöjdssektionen

Hemslöjdssektionens medlemmar

12.12.2018 kl. 20:05
Ordförande i Hemslöjdssektionen 2018 är Sigbritt Fagerström som nu även är både sekreterare och kassör. Övriga medlemmar är Elisabeth Dahlén, Marianne Dahlén, Sol-Britt Nordlund, Berit Lindholm och Agneta Wilhelms. Gun Carlson är styrelsens representant i hemslöjdssektionen.
Agneta Wilhelms
Kontaktuppgifter

Kontakt

Sigbritt Fagerström
Ordförande & sekreterare
siggemuggaland.net
040 0812 009